Správa nemovitostí a aktiv

Společnost KRYSPIN Investment a.s. se zabývá v první řadě správou rodinného bohatství a to zejména vlastních nemovitostí a akciových podílů ve společnostech, které vlastní. V rámci této činnosti poskytujeme i možnost správy cizího majetku včetně komplexní správy budov a nemovitostí s cílem poskytovat klientovi maximální komfort. Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.

KRYSPIN Investment a.s., Neklanova 122/15, 128 00 Praha 2 — Vyšehrad

Copyright 2010 KRYSPIN Investment a.s.